Shri. Maneesh kalwaniya

Superintendent of police

Shri. Sunil K. Lanjewar

Add. Superintendent of police

Smt Mahak Swami

ASP

Shri. Mukund Aghaw

DYSP

Shri. Vishal Nehul

DYSP

Shri. Prakash Bele

DYSP

Shri. Vijaykumar Marathe

DYSP

Shri. Shilvant Nandedkar

DYSP

Shri. Jaydatt Bhavar

DYSP

Shri. Rameshvar Renge

Police Inspector

Shri. Santosh Khetmalas

Police Inspector

Shri. Ravindra Khandekar

Police Inspector

Shri. Murlidhar Khokale

Police Inspector

Shri. Mahendra Mohod

Police Inspector

Shri. Samrat Rajput

Police Inspector

Shri. Machindra Survase

Police Inspector

Shri. Kishor Pawar

Police Inspector

Shri. Sanjay lohkhare

Police Inspector

Shri. Ashok Mudiraj

Police Inspector

Shri. Devidas Bhagwat Gaat

Police Inspector

Shri. Sitaram Mhetre

Police Inspector

Shri. Rajiv Talekar

Police Inspector

Shri. Tatyarao Bhalerao

Police Inspector

Shri. Sudam Shirsat

Police Inspector

Shri. Ajit Vispute

Police Inspector

Shri. Devidas Waghmode

Assistant Police Inspector

Shri. Vijay Narwade

Assistant Police Inspector

Shri. Sandeep Patil

Assistant Police Inspector

Shri. Amol More

Assistant Police Inspector

Shri Bhagwat Nagargoje

Assistant Police Inspector

Shri. Ganesh Surwase

Assistant Police Inspector

Shri. Santosh Mane

Assistant Police Inspector

Smt. Arti Jadhav

Assistant Police Inspector

Shri Pralhad Munde

Assistant Police Inspector